Тел: (044) 221 72 84, (066) 005 96 46
Email: gvp.connect@gmail.com
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 53/55, оф. 12 А.

Захист інтелектуальної власності

В сучасних умовах стрімкого економічного розвитку успішність суб’єкта господарювання, його конкурентоздатність визначається його інтелектуальним капіталом, основу якого складає інтелектуальна власність.  Від моменту створення юридичної особи, її функціонування неможливе без тих чи інших об’єктів права інтелектуальної власності.  Так, найменування юридичної особи, яке використовується у процесі здійснення підприємницької діяльності, є її комерційним (фірмовим) найменуванням.

Для відокремлення своїх товарів і послуг на ринку, суб’єкт господарювання використовує особливе позначення – торговельну марку. Секрети виробництва, організації господарської діяльності компанії є її ноу-хау.  Результати творчої діяльності працівників, наприклад  ескізи і креслення, є об’єктами авторського права. Вдосконалення засобів і процесів виробництва, випуск нового продукту – це винахідницька діяльність, результатом якої можуть бути винаходи або корисні моделі. Покращуючи естетичні і ергономічні характеристики продукції, суб’єкт господарювання створює новий промисловий зразок. Комерційне найменування, торговельна марка, ноу-хау, ескізи, винаходи і корисні моделі, промислові зразки – це все об’єкти права інтелектуальної власності.  Ці об’єкти мають не меншу (а часто навіть і більшу) цінність, ніж матеріальні активи підприємства. Їхня втрата може не лише призвести до значних матеріальних збитків, а й поставити під загрозу всю діяльність суб’єкта господарювання.

GV PARTNERS пропонує завчасно подбати про захист інтелектуальної власності та скористатись послугами наших спеціалістів.

Back to top